Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryteria i problemy delimitacji obszarów wiejskich strefy podmiejskiej / Delimitation Criteria and Problems in the Rural Areas of the Suburban Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×