Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce / Analysis of the Development Pace "Municipalities Bagel” in Comparison to Other Municipalities in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×