Szczegóły

Tytuł artykułu

Depopulacja wsi - szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej? / Rural Depopulation – Chance or Threat for Rural Space?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×