Details

Title

Metoda Leader w Polsce na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej – wnioski w kontekście nowej perspektywy programowania / The Leader Method in Poland Compared to the Other Visegrad Countries. Conclusions in the Context of a New Programming Perspective

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×