Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania skutecznej polityki urbanistycznej na rzecz powrotu do miast – Wprowadzanie / Conditions of Efficient Urban Policies Towards Encouragement to the City Centers Comeback - Introduction

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 168
×