Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura kontynuacji - przykłady rewitalizacji w centrach miast w duchu Nowego Klasycyzmu / Urban Centers Revitalization: Examples in the Manner of the New Classicism

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 168
×