Szczegóły

Tytuł artykułu

Śródmiejski krajobraz kulturowy w dokumentach planistycznych, na przykładzie strefy wielkomiejskiej w Łodzi / Downtown Cultural Landscape in Planning Documents on the Example of the Urban Zone in Lodz

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 168
×