Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie mapowania behawioralnego w projektowaniu i ewaluacji przekształceń przestrzeni publicznych. Studium przypadku Placu Wolności w Łodzi / The Use of Behavioral Mapping in the Design and Evaluation of the Public Spaces Transformations. The Case Study of Freedom Square in Lodz

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 168
×