Details

Title

Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia POIG 2007-2013 / Specialisation and Regional Smart Specialisation in the Context of POIG 2007-2013 Support

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×