Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia POIG 2007-2013 / Specialisation and Regional Smart Specialisation in the Context of POIG 2007-2013 Support

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×