Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał jako kluczowy czynnik rozwoju inteligentnych specjalizacji. Doświadczenia województwa świętokrzyskiego / Potential as a Key Factor for Smart Specializations Development. Observations Based on Świętokrzyskie Province

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 170
×