Szczegóły

Tytuł artykułu

Die „littauischen Wegeberichte“. Kognitive Karten und die Kommunikation geografischen Wissens im Mittelalter

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2012

Numer

vol. XXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×