Szczegóły

Tytuł artykułu

Chrześcijaństwo a kultura japońska

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2010

Numer

Tom 5

Autorzy

Słowa kluczowe

chrześcijaństwo ; kultura japońska ; szintoizm ; konfucjanizm ; buddyzm ; inkulturacja

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

153-172

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/snt.2010.112722 ; ISSN 1896-3226

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2010; Tom 5; 153-172
×