Szczegóły

Tytuł artykułu

Zur Kontroverse über die normative Dimensionder menschlichen Leiblichkeit . = Kontrowersje wokół normatywnego wymiaru ludzkiego ciała

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

Tom 8

Autorzy

Słowa kluczowe

cielesność ; błąd naturalistyczny ; normy moralne ; prawo naturalne ; wartości

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

185-193

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/snt.2013.112764 ; ISSN 1896-3226

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2013; Tom 8; 185-193
×