Details

Title

Recenzje: Maria Małgorzata Bożyk, "Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu", Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, ss. 382

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2013

Issue

Tom 8

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

195-197

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2013

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1896-3226

Source

Studia Nauk Teologicznych; 2013; Tom 8; 195-197
×