Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Maria Małgorzata Bożyk, "Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu", Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, ss. 382

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2013

Numer

Tom 8

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

195-197

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2013

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1896-3226

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2013; Tom 8; 195-197
×