Szczegóły

Tytuł artykułu

Typy i metody ewangelizacji w świetle współczesnego nauczania Magisterium Ecclesiae

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

Tom 10

Autorzy

Słowa kluczowe

ewangelizacja ; nowa ewangelizacja ; autoewangelizacja ; preewangelizacja ; metody ewangelizacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

259-280

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/snt.2015.112807 ; ISSN 1896-3226

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2015; Tom 10; 259-280
×