Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje i omówienia: "Współczesne poszukiwania „sacrum”, red. A. Wańka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Rozprawy 34, Szczecin 2013, ss. 212.

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2015

Numer

Tom 10

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

299-305

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×