Szczegóły

Tytuł artykułu

O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zmiany szkoły
From changes in school to the change of school. On the need of integral approach to changes in education

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566

Źródło

Studia Pedagogiczne; 2011; tom LXIV
×