Szczegóły

Tytuł artykułu

Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia.
Why is school teaching culture not changing?

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566

Źródło

Studia Pedagogiczne; 2011; tom LXIV
×