Details

Title

Wpływ procesów endogenicznych i egzogenicznych na edukację. Przypadek egzaminów szkolnych.
Impact of endogenous and exogenous processes on education. The case of school examinations

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Issue

tom LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identifier

ISSN 0081-6566

Source

Studia Pedagogiczne; 2011; tom LXIV
×