Details

Title

Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole.
A ”stick-in-the-mud” teacher - a relic in antiquated school resistant to changes

Journal title

Studia Pedagogiczne

Yearbook

2011

Issue

tom LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identifier

ISSN 0081-6566

Source

Studia Pedagogiczne; 2011; tom LXIV
×