Szczegóły

Tytuł artykułu

Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela? Pytanie z autorytetem w tle
Trust as an embarrassing obligation of a teacher. Based on an authority figure

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2011

Numer

tom LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×