Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatial Dimension of Cohesion and the Methods of Its Assessment

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2014

Numer

vol. 38

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning and European Regional Science Association (ERSA) Polish Section

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×