Details

Title

Vincent Blanár (1 XII 1920–27 IX 2012). Odišiel nestor slovenskej jazykovedy a onomas-tikyProf. Phdr. Vincent Blanár DrSc.

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Numer

No 57

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×