Szczegóły

Tytuł artykułu

Vincent Blanár (1 XII 1920–27 IX 2012). Odišiel nestor slovenskej jazykovedy a onomas-tikyProf. Phdr. Vincent Blanár DrSc.

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×