Details

Title

Imiona „wielkomiejskie” w latach 1995–2010 w perspektywiestatystyczno-onomastycznej i społeczno-kulturowej

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Issue

No 57

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2013; No 57
×