Szczegóły

Tytuł artykułu

Александра Васильевна Суперанская (7 X 1929–12 III 2013)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2014; No 58
×