Szczegóły

Tytuł artykułu

Conception of The Chief Knowledge Officer (CKO) Position in Polish Companies Author(s): Mariusz Bednarek, Justyna Sciborek

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2010

Numer

No 139

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×