Details

Title

Motywowanie Zawodników Klubów Sportowych Do Zaangażowania Organizacyjnego<br>Motivation Of Sports Clubs’ Members For Organizational Engagement

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×