Details

Title

Motywowanie Zawodników Klubów Sportowych Do Zaangażowania Organizacyjnego
Motivation Of Sports Clubs’ Members For Organizational Engagement

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×