Szczegóły

Tytuł artykułu

Motywowanie Zawodników Klubów Sportowych Do Zaangażowania Organizacyjnego
Motivation Of Sports Clubs’ Members For Organizational Engagement

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×