Szczegóły

Tytuł artykułu

Negocjacje I Tożsamość Jako Wymiary Typologii Organizacji Gospodarczych
Negotiations And As Dimension Of Typology Economics Organization

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2011; No 144
×