Details

Title

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI
THE DIVERSITY MANAGEMENT AS A CHALLENGE FOR CONTEMPORARY ORGANIZATIONS

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Numer

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×