Szczegóły

Tytuł artykułu

CEL PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO DZIAŁANIA PODEJMOWANIE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO
THE AIM OF AN ENTERPRISE AND ITS ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING ECONOMIC CRISIS

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2011; No 146
×