Details

Title

CZYNNIKI POPRAWY SPRAWNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA LOKALNEGO
FACTORS OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS AT THE LOCAL LEVEL

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2011; No 146
×