Details

Title

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ – NA PODSTAWIE BADAŃ FIRM POMORZA ZACHODNIEGO
THE POLISH COMPANIES ATTITUDESIN THE VIEW OF RECESSION – ON THE BASIS OF THE WEST POMERANIAN COMPANIES ANALYSIS

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Numer

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×