Details

Title

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SAMORZĄDU LOKALNEGO W PONOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
ENTREPRENEURIAL LOCAL GOVERNANCE IN A POSTMODERN SOCIETY

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2011

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2011; No 146
×