Szczegóły

Tytuł artykułu

BARIERY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI MSP W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ ICH ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH I JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO
BARRIERS OF GROWTH OF SME’S INNOVATIVENESS IN POLAND IN THE LIGHT OF THE RESEARCH INTO THEIR STRATEGIC BEHAVIOUR AND THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×