Szczegóły

Tytuł artykułu

Przywództwo A Innowacyjność Organizacji Organizational Innovativeness And Leadership

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×