Szczegóły

Tytuł artykułu

Wolontariat Akcyjny: Problemy Zarządzania I Organizacji Pracy
The Action Volunteering : Problems Of Management And Work Organization

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 150

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×