Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena Trudności Podczas Wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 W Ocenie Niezależnych Ekspertów
Difficulties While Implementing ISO 14001 Environmental Management System In The Assessment Of Independent Experts

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 150

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2012; No 150
×