Szczegóły

Tytuł artykułu

Redundancje zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia
Resources and procedures redundancy as a panacea for environmental uncertainty

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×