Szczegóły

Tytuł artykułu

Paradygmaty holistycznego wariablizmu oraz sprawczości w naukach ozarządzaniu
The paradigms of holistic varia bism and causativity in the management sciences

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2012; No 151
×