Szczegóły

Tytuł artykułu

Przynależność do wielostronnego sojuszu lotniczego jako czynnik poprawy konkurencyjności przewoźników sieciowych
Membership in amultilateral airline alliance as a factor of competiti veness increase of network carriers

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2012; No 151
×