Details

Title

Lojalność klientów indywidualnych na rynku usług telefonii komórkowej<br>Loyalty of Indi vidual Customers on Mobile Telephony Services Market

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2012

Numer

No 151

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×