Details

Title

Luki w informacjach finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem oraz czynniki je kształtujące . analiza wyników badań ankietowych z wykorzystaniem modeli logitowych
GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS. LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2012

Issue

No 151

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2012; No 151
×