Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów
The conditions of Polish managers ’ mobilit y

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 153

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2012; No 153
×