Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura górnicza jako szczególny rodzaj kultury organizacyjnej
Mining culture as aspecial kind of organizational culture

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 153

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×