Szczegóły

Tytuł artykułu

Ethics in Finno -Ugrian countries : ethical idealism andrelativism
Etyka w krajach ugrofińskich : etyczny idealizm i relatywizm

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 153

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×